PTC (HOSE): Xây lắp Bưu Điện PTIC

26/01/2022

39.80

0.30 (0.76%)

K.L: 24,670

KLCP lưu hành: 10,000,000

KL TB 20 phiên: 4,210

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 3.52

P/E: -Opening soon!