PSE (HNX): Hóa chất DK Đông Nam bộ

26/01/2022

17.70

0.20 (1.14%)

K.L: 13,500

KLCP lưu hành: 4,864,385

KL TB 20 phiên: 43,977

EPS cơ bản (1000đ): 1.283

P/B: 0.66

P/E: 13.79Opening soon!