PPP (HNX): PP.Pharco

18/01/2022

16.70

0.10 (0.60%)

K.L: 19,600

KLCP lưu hành: 12,500,000

KL TB 20 phiên: 66,541

EPS cơ bản (1000đ): 1.142

P/B: 1.28

P/E: 14.63Opening soon!