POW (HOSE): Điện lực Dầu khí Việt Nam

26/01/2022

16.30

-0.25 (-1.51%)

K.L: 1,070,470

KLCP lưu hành: 3,000,000

KL TB 20 phiên: 10,124,245

EPS cơ bản (1000đ): 0.965

P/B: 1.07

P/E: 16.90Opening soon!