POT (HNX): Thiết bị Bưu điện Postef

21/01/2022

19.60

1.70 (9.50%)

K.L: 2,000

KLCP lưu hành: 1,200,000

KL TB 20 phiên: 1,178

EPS cơ bản (1000đ): 0.885

P/B: 0.84

P/E: 22.15Opening soon!