PMG (HOSE): ĐT và SX Petro Miền Trung

21/01/2022

16.40

0.00 (0.00%)

K.L: 100

KLCP lưu hành: 10,900,000

KL TB 20 phiên: 4,620

EPS cơ bản (1000đ): -0.090

P/B: 1.64

P/E: -183.08Opening soon!