PLX (HOSE): Petrolimex

20/04/2021

52.90

0.40 (0.76%)

K.L: 135,990

KLCP lưu hành: 1,202,224,710

KL TB 20 phiên: 2,510,835

EPS cơ bản (1000đ): 0.807

P/B: 3.04

P/E: 65.54Opening soon!