PLX (HOSE): Petrolimex

27/05/2022

42.60

0.05 (0.12%)

K.L: 105,100

KLCP lưu hành: 9,000,000

KL TB 20 phiên: 1,625,595

EPS cơ bản (1000đ): 2.913

P/B: 6.28

P/E: 14.62Opening soon!