PLC (HNX): Hóa dầu Petrolimex

18/01/2022

46.50

1.50 (3.33%)

K.L: 884,700

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 1,228,782

EPS cơ bản (1000đ): 2.131

P/B: 2.80

P/E: 21.83Opening soon!