PIT (HOSE): XNK PETROLIMEX

26/01/2022

8.20

0.00 (0.00%)

K.L: 1,060

KLCP lưu hành: 12,000,000

KL TB 20 phiên: 8,440

EPS cơ bản (1000đ): 0.073

P/B: 0.70

P/E: 111.97Opening soon!