PHP (HNX): Cảng Hải Phòng

26/01/2022

22.70

0.00 (0.00%)

K.L: 32,300

KLCP lưu hành: 2,000,000

KL TB 20 phiên: 468,170

EPS cơ bản (1000đ): 1.511

P/B: 1.73

P/E: 15.03Opening soon!