PGD (HOSE): PV GAS D

21/01/2022

30.15

-0.85 (-2.74%)

K.L: 520

KLCP lưu hành: 3,900,000

KL TB 20 phiên: 4,015

EPS cơ bản (1000đ): 2.177

P/B: 1.93

P/E: 13.85Opening soon!