PCG (HNX): Đầu tư PT Gas Đô thị

21/01/2022

9.00

-0.30 (-3.23%)

K.L: 7,200

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 38,448

EPS cơ bản (1000đ): 0.399

P/B: 0.56

P/E: 22.54Opening soon!