PAC (HOSE): Pin Ắc quy Miền Nam

21/01/2022

37.00

0.75 (2.07%)

K.L: 170

KLCP lưu hành: 18,870,000

KL TB 20 phiên: 11,425

EPS cơ bản (1000đ): 3.433

P/B: 4.21

P/E: 10.78Opening soon!