OCB (HOSE): Ngân hàng Phương Đông

26/01/2022

28.00

0.80 (2.94%)

K.L: 791,730

KLCP lưu hành: 66,388,889

KL TB 20 phiên: 2,987,035

EPS cơ bản (1000đ): 3.437

P/B: 2.56

P/E: 8.15Opening soon!