NVT (HOSE): Ninh Vân Bay

26/01/2022

12.20

-0.20 (-1.61%)

K.L: 70

KLCP lưu hành: 4,235,290

KL TB 20 phiên: 7,970

EPS cơ bản (1000đ): 0.002

P/B: 1.13

P/E: 5,049.25Opening soon!