NVL (HOSE): Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)

26/01/2022

79.40

0.40 (0.51%)

K.L: 163,070

KLCP lưu hành: 68,244,000

KL TB 20 phiên: 2,914,655

EPS cơ bản (1000đ): 4.193

P/B: 7.51

P/E: 18.94Opening soon!