NVB (HNX): Ngân hàng Quốc Dân

26/01/2022

30.00

-1.90 (-5.96%)

K.L: 37,400

KLCP lưu hành: 26,577,280

KL TB 20 phiên: 2,471,602

EPS cơ bản (1000đ): 0.027

P/B: 1.17

P/E: 1,124.60Opening soon!