NTL (HOSE): Đô thị Từ Liêm

21/01/2022

35.00

-0.75 (-2.10%)

K.L: 38,950

KLCP lưu hành: 1,065,154,843

KL TB 20 phiên: 2,500,710

EPS cơ bản (1000đ): 4.749

P/B: 2.08

P/E: 7.37Opening soon!