NTH (HNX): Thủy điện Nước Trong

21/01/2022

39.50

0.50 (1.28%)

K.L: 6,800

KLCP lưu hành: 3,300,000

KL TB 20 phiên: 2,825

EPS cơ bản (1000đ): 3.855

P/B: -

P/E: 10.25Opening soon!