NET (HNX): Bột giặt Net

18/01/2022

54.60

-0.20 (-0.36%)

K.L: 10,200

KLCP lưu hành: 5,009,800

KL TB 20 phiên: 2,494

EPS cơ bản (1000đ): 5.973

P/B: 4.64

P/E: 9.14Opening soon!