NDX (HNX): Phát triển Nhà Đà Nẵng

21/01/2022

9.90

-0.30 (-2.94%)

K.L: 108,300

KLCP lưu hành: 174,388,757

KL TB 20 phiên: 9,452

EPS cơ bản (1000đ): 0.753

P/B: 0.49

P/E: 13.15Opening soon!