NDN (HNX): PT Nhà Đà Nẵng

26/01/2022

15.00

-0.20 (-1.32%)

K.L: 395,100

KLCP lưu hành: 27,576,490

KL TB 20 phiên: 2,355,921

EPS cơ bản (1000đ): 5.937

P/B: 2.03

P/E: 2.53Opening soon!