NAF (HOSE): Nafoods Group

18/01/2022

21.05

-0.20 (-0.94%)

K.L: 15,590

KLCP lưu hành: 29,400,000

KL TB 20 phiên: 1,337,950

EPS cơ bản (1000đ): 0.990

P/B: 1.60

P/E: 21.26Opening soon!