MSN (HOSE): Tập đoàn Masan

21/01/2022

151.00

1.80 (1.21%)

K.L: 86,940

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 1,270,235

EPS cơ bản (1000đ): 1.279

P/B: 12.93

P/E: 118.08Opening soon!