MHL (HNX): Minh Hữu Liên

21/01/2022

6.90

0.00 (0.00%)

K.L: 3,500

KLCP lưu hành: 325,474,725

KL TB 20 phiên: 22,665

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.39

P/E: -Opening soon!