MEL (HNX): Thép Mê Lin

21/01/2022

15.70

-0.10 (-0.63%)

K.L: 4,700

KLCP lưu hành: 130,000,000

KL TB 20 phiên: 2,471

EPS cơ bản (1000đ): 1.563

P/B: 1.30

P/E: 10.05Opening soon!