MCG (HOSE): Cơ điện và XD VN

18/01/2022

8.23

-0.61 (-6.90%)

K.L: 58,630

KLCP lưu hành: 8,353,620

KL TB 20 phiên: 22,320

EPS cơ bản (1000đ): -0.035

P/B: -

P/E: -232.71Opening soon!