MBB (HOSE): MBBank

20/04/2021

30.50

0.00 (0.00%)

K.L: 1,294,240

KLCP lưu hành: 2,765,720,232

KL TB 20 phiên: 15,346,655

EPS cơ bản (1000đ): 2.988

P/B: 1.78

P/E: 10.21Opening soon!