MAC (HNX): MASERCO

18/01/2022

8.10

-0.10 (-1.22%)

K.L: 310,000

KLCP lưu hành: 72,920,611

KL TB 20 phiên: 101,854

EPS cơ bản (1000đ): -0.072

P/B: 0.40

P/E: -112.85Opening soon!