LUT (HNX): ĐT & XD Lương Tài

21/01/2022

8.10

0.00 (0.00%)

K.L: 47,400

KLCP lưu hành: 4,986,124

KL TB 20 phiên: 16,861

EPS cơ bản (1000đ): 0.006

P/B: 0.58

P/E: 1,312.74Opening soon!