LM7 (HNX): LILAMA 7

21/01/2022

7.00

-0.10 (-1.41%)

K.L: 10,700

KLCP lưu hành: 4,586,000

KL TB 20 phiên: 3,827

EPS cơ bản (1000đ): -0.753

P/B: 0.58

P/E: -9.30Opening soon!