LDP (HNX): Dược Lâm Đồng - Ladophar

18/01/2022

47.00

0.20 (0.43%)

K.L: 25,500

KLCP lưu hành: 50,721,624

KL TB 20 phiên: 5,922

EPS cơ bản (1000đ): -2.781

P/B: 4.57

P/E: -16.90



Opening soon!