KSD (HNX): Đầu tư DNA

03/03/2021

4.70

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 12,000,000

KL TB 20 phiên: 3,786

EPS cơ bản (1000đ): -0.582

P/B: 0.56

P/E: -8.08Opening soon!