KSD (HNX): Đầu tư DNA

21/01/2022

7.60

-0.20 (-2.56%)

K.L: 9,200

KLCP lưu hành: 5,070,000

KL TB 20 phiên: 23,241

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.24

P/E: -Opening soon!