KSB (HOSE): Khoáng sản Bình Dương

18/01/2022

41.15

-3.05 (-6.90%)

K.L: 347,220

KLCP lưu hành: 19,200,000

KL TB 20 phiên: 2,830,860

EPS cơ bản (1000đ): 4.916

P/B: 2.14

P/E: 8.37Opening soon!