KLF (HNX): KLF Global

18/01/2022

5.80

-0.60 (-9.38%)

K.L: 578,800

KLCP lưu hành: 57,509,675

KL TB 20 phiên: 4,313,078

EPS cơ bản (1000đ): -0.060

P/B: 0.62

P/E: -95.97Opening soon!