KHS (HNX): Thủy sản Kiên Hùng

18/01/2022

30.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 23,634,570

KL TB 20 phiên: 6,668

EPS cơ bản (1000đ): 2.541

P/B: 2.58

P/E: 11.80Opening soon!