KHP (HOSE): Điện lực Khánh Hòa

21/01/2022

17.00

-0.20 (-1.16%)

K.L: 70,810

KLCP lưu hành: 117,974,813

KL TB 20 phiên: 94,400

EPS cơ bản (1000đ): -0.386

P/B: 1.62

P/E: -44.04Opening soon!