IVS (HNX): Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

21/01/2022

13.80

-0.60 (-4.17%)

K.L: 73,500

KLCP lưu hành: 25,430,000

KL TB 20 phiên: 164,649

EPS cơ bản (1000đ): 0.352

P/B: 1.24

P/E: 39.18Opening soon!