IDI (HOSE): Đầu tư và PT Đa Quốc Gia

18/01/2022

12.45

-0.90 (-6.74%)

K.L: 172,930

KLCP lưu hành: 24,502,245

KL TB 20 phiên: 1,467,170

EPS cơ bản (1000đ): 0.446

P/B: 0.75

P/E: 27.94Opening soon!