ICT (HOSE): Viễn thông - Tin học Bưu điện

18/01/2022

18.70

-0.60 (-3.11%)

K.L: 13,210

KLCP lưu hành: 1,571,000

KL TB 20 phiên: 76,755

EPS cơ bản (1000đ): 2.367

P/B: 1.76

P/E: 7.90Opening soon!