ICG (HNX): Xây dựng Sông Hồng

21/01/2022

13.20

0.00 (0.00%)

K.L: 6,300

KLCP lưu hành: 9,000,000

KL TB 20 phiên: 3,743

EPS cơ bản (1000đ): 0.837

P/B: 1.29

P/E: 15.78Opening soon!