HUT (HNX): Xây dựng TASCO

21/01/2022

20.10

0.00 (0.00%)

K.L: 1,165,100

KLCP lưu hành: 3,500,000

KL TB 20 phiên: 3,559,220

EPS cơ bản (1000đ): -0.993

P/B: -

P/E: -20.25Opening soon!