HU1 (HOSE): Xây dựng HUD1

21/01/2022

12.60

0.00 (0.00%)

K.L: 410

KLCP lưu hành: 24,651,384

KL TB 20 phiên: 11,480

EPS cơ bản (1000đ): 0.518

P/B: 1.03

P/E: 24.32Opening soon!