HTN (HOSE): Hưng Thịnh Incons

18/01/2022

41.70

-0.80 (-1.88%)

K.L: 38,180

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 314,060

EPS cơ bản (1000đ): 8.460

P/B: 2.91

P/E: 4.93Opening soon!