HTC (HNX): Thương mại Hóc Môn

18/01/2022

34.20

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 14,000,000

KL TB 20 phiên: 1,405

EPS cơ bản (1000đ): 3.844

P/B: -

P/E: 8.90Opening soon!