HMC (HOSE): Kim khí TP.HCM

18/01/2022

23.10

-0.90 (-3.75%)

K.L: 9,370

KLCP lưu hành: 1,108,553,895

KL TB 20 phiên: 247,175

EPS cơ bản (1000đ): 5.979

P/B: 2.94

P/E: 3.86Opening soon!