HII (HOSE): An Tiến Industries

18/01/2022

16.20

-0.90 (-5.26%)

K.L: 62,840

KLCP lưu hành: 25,415,199

KL TB 20 phiên: 670,650

EPS cơ bản (1000đ): 1.890

P/B: 1.26

P/E: 8.57Opening soon!