HID (HOSE): Halcom Vietnam

21/01/2022

10.75

0.50 (4.88%)

K.L: 103,510

KLCP lưu hành: 34,459,293

KL TB 20 phiên: 1,106,960

EPS cơ bản (1000đ): 0.212

P/B: -

P/E: 50.75Opening soon!