HHP (HOSE): Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

18/01/2022

11.00

-0.55 (-4.76%)

K.L: 23,360

KLCP lưu hành: 51,599,999

KL TB 20 phiên: 624,270

EPS cơ bản (1000đ): 1.258

P/B: 1.86

P/E: 8.74Opening soon!