HDC (HOSE): Phát triển Nhà BR-VT

18/01/2022

83.00

-6.20 (-6.95%)

K.L: 107,100

KLCP lưu hành: 6,000,000

KL TB 20 phiên: 951,690

EPS cơ bản (1000đ): 4.019

P/B: 0.83

P/E: 20.65Opening soon!